App
 
1 000 ngày vàng cho bé lớn khôn

1000 ngày vàng bắt đầu từ lúc mẹ có thai và kéo dài đến khi trẻ được 2 tuổi. Đầu tư vào dinh dưỡng cho bé trong giai đoạn này (1000 ngày đầu đời) chính là sự đầu tư tốt nhất cho sự phát triển cả đời của bé.

Chi tiết
Advertisement