Bé 3 tuổi

Những điều mà hầu hết các bé 3 tuổi có thể làm

Chi tiết
Bé 5 tuổi

Những điều mà hầu hết các bé 5 tuổi có thể làm

Chi tiết
Bé 4 tuổi

Những điều mà hầu hết các bé 4 tuổi có thể làm

Chi tiết
Bé 2 tuổi

Những điều mà hầu hết các bé 2 tuổi có thể làm

Chi tiết
Bé 1 tuổi

Những điều mà hầu hết các bé 1 tuổi có thể làm

Chi tiết
Bé 9 tháng tuổi

Những kỹ năng mà hầu hết các bé 9 tháng tuổi có thể làm

Chi tiết
Bé 6 tháng tuổi

Những kỹ năng mà hầu hết các bé 6 tháng tuổi có thể làm

Chi tiết
Bé 4 tháng tuổi

Những kỹ năng mà hầu hết các bé 4 tháng tuổi có thể làm

Chi tiết
Bé 2 tháng tuổi

Bé bắt đầu biết tỏ ra chán và có hành động như quấy khóc nếu các hoạt động không thay đổi. Vì thế nếu mẹ để bé nằm một chỗ quá lâu rất có thể bé sẽ khóc nhè đấy nhé.

Chi tiết
Advertisement
Advertisement