App
 

Tổ chức đồng hành

Alive & Thrive

Alive & Thrive

Alive & Thrive (Nuôi dưỡng & Phát triển, A&T) là một sáng kiến toàn cầu nhằm cứu sống, ngăn ngừa bệnh tật, đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh của bà mẹ và trẻ em. Các hoạt động của A&T được quản lý bởi FHI 360. Từ năm 2009 đến 2014, A&T thúc đẩy sự cải thiện nhanh chóng trong chất lượng chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ở những khu vực rất khác nhau bao gồm Ethiopia, Bangladesh. Phối hợp với Bộ Y tế để triển khai sáng kiến này tại Việt Nam. Năm 2014, A&T bắt đầu mở rộng hoạt động ở Burkina Faso, Ấn Độ, Nigeria, và khu vực Đông Nam Á, mở rộng hoạt động bao gồm dinh dưỡng sản phụ, trẻ vị thành niên, thúc đẩy dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (MIYCN) thông qua lồng ghép vào chương trình nông nghiệp và bảo trợ xã hội. Hiện tại A&T đang sử dụng mạng lưới rộng khắp của mình để thúc đẩy nâng cao năng lực ở các quốc gia Châu Phi và Châu Á, chia sẻ sáng kiến, công cụ và bài học kinh nghiệm ra toàn cầu.

Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập: aliveandthrive.org